Home

Alternatief

Lijst 8

 

Wie zijn wij en wat willen wij

 

Politiek bedrijven en communiceren met de bewoners moet beter. De politiek laat de bewoners van ons mooie eiland te vaak links liggen.

 

Het zijn twee totaal verschillende belevingen. U en wij hebben daar last van. Kijk maar naar het parkeerbeleid, of het afschaffen van de straatverlichting om er een paar te noemen. De kloof wordt steeds maar groter en het vertrouwen en de interesse in de politiek verdwijnt.

 

Wij willen dat veranderen, de mens moet weer centraal staan in de besluitvorming. Wij willen de politieke en bestuurlijke balans in evenwicht brengen en beleving van onze politici, bestuurders en bewoners beter op elkaar laten aansluiten.

 

Een lokale overheid creëren die er niet is omdat het moet maar een die ervan overtuigd is dat zij een service verlenende organisatie is met maar één doel: constructief meedenken met de burger.

Een lokale overheid die zorgt voor een gezonde en prettige leefomgeving, transparant is in besluitvorming en open communiceert over de toekomst.

 

Een lokale overheid die de financiën veiligstelt, zorgt voor professionele ondersteuning van nieuwe en bestaande ondernemers.

 

Wij willen een partij zijn die de stem van onze bewoners in de politieke arena wil laten horen. Een partij die ruggengraat heeft en die de belangen van onze inwoners stelt boven het politieke belang.

 

Nico Erwich

 

© Copyright | Aad van Gils | aadvangils@gmail.com