Uitgangspunten

Waar gaan wij voor

Verkiezingsbeloften van A tot Z

Alternatief

Van A tot Z. Het Alternatief is in de eerste plaats samenwerking met alle partijen met behoud van lokale eigenheid.

 

Bureaucratie (anti)

Terugdringen bureaucratie. Houdt de regels simpel

 

Circulaire economie

Voor Texel is de circulaire economie een uitdaging.

 

Duurzaam

Is goed voor mens, milieu en munten. Dit zijn de pijlers waarop de Texelse economie moet blijven drijven.

 

Economie

Groei omdat het kan niet om dat het moet.

 

Financiën

Een positieve sobere begroting zonder graaicultuur werkt voor iedereen inspirerend.

 

Gezondheidszorg

Van vitaal belang, dus ruim baan voor een lokale visie, de sleutel voor het realiseren het betaalbaar organiseren en uitvoeren van zorg, het sociaal domein en dienstverlening op wijkniveau.

 

Huisvesting

Ouderen langer thuis wonen en voor jeugd en vakantiewerkers betaalbare tijdelijke woningen

 

Innovatie

Voor innovties in combinatie met duurzaamheid moet je bewust kiezen voordat het je overkomt

 

Jeugd

Betrekken bij werk, wonen en winterdip

 

Kustverdediging

Combineer kustverdediging met recreatieve activiteiten

 

Leefbaarheid

Zorgen en behouden van een leefbaar eiland.

 

Milieu

Texel zelfvoorzienend en het promoten van streekproducten

 

Natuurbeheer

Zoeken naar alternatieven beheersvormen

 

Onderwijs

Basisonderwijs in de buitendorpen behouden evenals de OSG voor de jeugd.

 

Parkeerbeleid

Parkeren op zondag en strandslagen gratis

 

Quota en pulsvissen

Op de bres voor onze landbouw en visserij

 

Realisatie

Realisatie van besluiten op korte termijn.

 

Strand

Het schoonste strand is het visitekaartje van het eiland

 

Toerisme

Wethouder toerisme opnemen in college/economie

 

Uitgaan

Voortzetten van de huidige spelregels

 

Veiligheid

Texelse duisternis mag geen levens kosten

 

Werkgelegenheid

Stimuleren en zorgen voor passende huisvesting voor seizoenarbeiders

 

eXtra

Investeren in sport en beweging en gezonde voeding

 

Ying en YangGoede balans vinden tussen wonen, werken en welzijn

Zelfvoorzienend

Geen woorden maar daden

.

 

Kandidaten aan het woord

Burgers, bedrijven en overheid. Samen de grondstoffen cirkel rond maken. Een circulaire economie op Texel realiseren moet ons produceren en consumeren veranderen, maar vooral ook onze manier van denken. In een circulaire economie verdwijnt het afval zoals we dat nu kennen. Afval is de nieuwe grondstof. Weg met de wegwerpmaatschappij. Het Alternatief? Echt Texel heeft Toekomst door Samen circulaire te zijn.

 

Jan Wolter Timmerman

Ik ben Martin van der Vlist, 17 jaar jong en woon in Oosterend. Ik ben onder andere penningmeester bij het JongTexelfonds, zit in de leerlingenraad van de OSG en ben vrijwilliger bij de Gollards.

Ik sta voor een breed Texel waarin jongeren gestimuleerd worden. Jongeren vormen uiteindelijk voor een groot deel het draagvlak van voorzieningen.

 

In de praktijk betekent dit dat er meer en goedkopere huizen moeten komen, er moet meer georganiseerd worden voor jongeren in het laagseizoen en er moet aandacht zijn voor de kwetsbare groep jongeren die hun draai niet vindt.

 

Ook de zorg vind ik een belangrijk thema, zeker met oog op de vergrijzing. We moeten voorkomen dat ouderen verwaar-loosd worden of zich eenzaam gaan voelen.

 

Een derde belangrijk punt is dat de gemeente actief met de burgers in gesprek moet gaan, actief met burgers mee moet denken en zo transparant mogelijk moet zijn.

 

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat burgers bij de gemeente tegen een bureaucratische muur aan lopen. Uiteindelijk zorgen we met z'n allen voor een leefbaar Texel.

 

Groetjes Martin van der Vlist

 

Erik-Jan Eveleens

Geboren in Den Burg 1972

 

Gehuwd en vader van 3 jonge kinderen en woonachtig in De Cocksdorp. In het dagelijks leven ben ik werkzaam als service engineer in de agrarische automatisering, dat wil zeggen melkrobots, volautomatische voersystemen en andere stalproducten.

 

Een technisch en afwisselend beroep waarbij ik dagelijks verschillende bedrijven bezoek voor het

overgrote deel op Texel. Na het afronden van de lagere school ben ik gaan studeren in Almaar en na deze studie weer teruggekomen op Texel. Waar ik als kleine zelfstandige aan de slag ben gegaan in de agrarisch dienstverlening, schapen scheren, koeien melken, trekker rijden noem het maar op.

 

Het Texelse landschap is prachtige en ik wil mij er sterk voor maken om dit te behouden. Inmiddels zijn er al landschappelijke veranderingen gaande waar wij als Tesselaar niets meer over te zeggen hebben. Dat vind ik zeer zorgelijk. Gebieden worden afgesloten waar bewoners en gasten tot voor kort ongestoord konden recreëren. Daarnaast staat onze super innovatieve vissersvloot onder druk, zij krijgen de ene beperking na de ander beperking opgelegd wat onacceptabel is.

 

Huisvesting is voor mij een belangrijk punt, De Texelse jeugd moet een eerlijke kans krijgen om hier te kunnen blijven wonen. Dat betekent dat moeten we zorgen dat er voor die groep betaalbare huizen komen. Desnoods voeren we een beleid in dat het gebruik van 2de woningen op Texel onaantrekkelijk maakt. Er zal een duidelijke balans moeten komen tussen bewoners en toerisme

 

Kortom er is werk aan de winkel en ik wil me graag sterk maken voor de Texelaar van jong tot oud. Uiteindelijk wonen we samen op dit fantastische eiland en we moeten het met z’n alle doen.

 

© Copyright | Aad van Gils | aadvangils@gmail.com